HAKKIMIZDA

Faaliyet Raporlarımız

Genç kelimesi Farsça'da hazine demektir. Gençlerimiz bizim
hazinemizdir.

Image

Eğitim ailede başlar, okulda devam eder. Bütün bunlara ilaveten biz gençlerin okul dışındaki “boş zaman” kavramını “değerlendirilecek zaman” anlayışına çevirmek, geleceğin yetişkinleri olan gençlerin her anlamda donanımlı yetişmelerini sağlamak, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, doğruyla yanlışı ayırd edebilen, milli-manevi değerlere bağlı vatan, bayrak ve millet sevgisiyle dopdolu yetişmelerini hedefliyoruz. Biliyoruz ki, yaygın eğitim kurumları kadar sivil toplum kuruluşları da topluma faydalı, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak zorundadır.

Bu amaçla GENÇDÜŞÜN olarak,bir yandan eğitimler, seminerler, geziler, sportif aktiviteler ve çeşitli kurslar ile gençlerin eğitimine destek verirken bir yandan da sivil toplum çalışmalarına dahil ederek toplumsal bilinç kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Biz Kimiz?

Gençdüşün-İstanbul Gençlik Ve Düşünce Kulübü Derneği öğrencilik yıllarında aynı evlerde ve yurtlarda kalmış, mezun olduktan sonra da yurdun dört bir yanına dağılmış ancak gönül bağı ile sımsıkı bağlı olan eğitimli hanımlar tarafından 2012 yılında İstanbul Fatih’te kuruldu.

Amacı tüzüğünde de belirtildiği gibi; gençlerin bilgi ve becerilerini eğitim ve uygulamalar ile geliştirerek, toplumun sorunlarına doğrudan katılım sağlayacak yenilikçi, yaratıcı ve girişimci genç beyinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak toplumda farkındalık oluşturmak, eğitimlerine maddi ve manevi destek olmak, ulusal ve uluslararası her düzeyde gençlik faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı ve destek olmaktır.

Bu amaçla gençliğin maddi, manevi , sosyal, kültürel, sanatsal, teknik ve sportif eğitim öğretimine katkı sağlamak ilk ve en önemli misyonu olmuştur.

Image

Misyonumuz

Gençlerin bilgi ve becerilerini eğitim ve uygulamalar ile geliştirerek, toplumun sorunlarına doğrudan katılım sağlayacak yenilikçi, yaratıcı ve girişimci genç beyinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Gençlerin eğitimlerine maddi ve manevi destek olmak, ulusal ve uluslararası her düzeyde gençlik faaliyetleri düzenlemek, düzenlenmesine yardım etmek.

Image
Image

İnsan öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey hariç: Sadaka-i câriye, faydalanılan İlim, hayırlı evlat.
Hadisi Şerif

Checked Out