GENÇDÜŞÜN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

YÖNETİM KURULUMUZ

BAŞKAN                       Av. GÜLE SURE AHISKALI

BAŞKAN YARD.           Necmettin ÜÇYILDIZ

BAŞKAN YARD.           Sema KOÇOĞLU

BAŞKAN YARD.           Yasemin ÇİÇEK

GN.SEKRETER             Aysel ÜNAL

SAYMAN                      Seyhan ÖZEN

ÜYE                              Hüsne ŞAHİNCİ